Patioetan elkarlanean: zer, nola eta nortzuk ...

Patioetan elkarlanean: zer, nola eta nortzuk ...

 

Eskolako jolastokietan gertatzen dena aztertzea edozein eraldaketa-proposamen egiteko lehen urratsa da. Jolastokia adin askotako pertsonen arteko elkarrekintzaz, jardueraz, esperientziaz eta eskola-eremuko erantzukizunez beteriko denbora eta espazioa da. Jolastokiak hezkidetza ikuspegitik eraldatzeko proiektutik, eta hezkuntza-komunitate osoa inplikatzeko helburuarekin, kontzientzia hartzeko, hausnartzeko eta diagnostikatzeko, proposamenak egiteko eta horiek bultzatzeko prozesu kolektiboa bultzatu nahi dugu ikasleen, familien eta irakasleen artean.

 Patioak Eragileak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eragile horiei egokitutako hausnarketa-prozesu parte-hartzaile baten bidez, hasiera batean, azterketarako eta diagnostikorako gaitasuna bultzatu nahi dugu, eta patioan gertatzen diren erabileren eta egoeren aniztasun hori identifikatu eta aztertu nahi dugu, bai eta genero-ikuspegitik horien inpaktuak ere: espazioak, nola konfiguratuta dauden eta zer baliabide dituzten, nortzuk okupatzen dituzten eta horietan zer egiten den ezagutzea.

Zuzendaritzaren eta talde pedagogikoen inplikazioa, proiektua bultzatzeko eta koordinatzeko, ezinbestekoak izaten ari dira prozesu osoan. Eskolei buruz duten ikuspegiak eta inplikatutako eragileen artikulazio-gaitasunak, beharrezkoak izateaz gain, klaustroaren eta ikasleen eta familien artean eragiteko gaitasuna indartzen dute.

Ikasleak patioak eraldatzeko proposamen honen hartzaile nagusiak dira, eta, beraz, funtsezkoa da prozesuan parte hartzea, diagnostikotik hasi eta proposamenak egin arte. Haien parte-hartzea antolatzeko, eta proiektu hau ikastetxeko beste estrategia batzuekin lotzeko, ikasle-talde batekin lan egin da, modu trinkoagoan, eta haiekin saio espezifikoak egin dira kontzientzia hartzeko eta prestatzeko, ikaskideen artean agente biderkatzaileak izan daitezen proiektuaren ekintzetan zehar. Ikasle talde horrek, halaber, beren patioen behaketa parte-hartzaileak egiteko hainbat proposamen egin ditu, eta haien balorazioak eta analisiak deskribatzen eta helarazten lagundu dute.

Irakasleekin sentsibilizazio- eta prestakuntza-saioak egin dira klaustroekin, eta unitate didaktikoaren proposamen bat landu da, tutoretzen bidez hausnarketa- eta diagnostiko-proposamena hedatzeko.

Familien elkarteak dira familiekin lan egiteko lotura nagusia. Eskola-bizitzako gaietan inplikatutako gurasoen ordezkaritza osatzen duten elkarte horiek hasieratik erakutsi dute interesa eta prestasuna planteatutako koordinazio-bileretan eta antolatutako hausnarketa-saioetan parte hartzeko. Horietako gehienetan, proiektua aurreko ikasturteetan patioak eta eskolaz kanpoko jarduerak eraldatzeko egiten zuten lana indartzen ari da.

Hori guztia eskola-jolastokien egungo egoerari buruzko hausnarketa- eta azterketa-prozesu bat izaten ari da (IKUSI INFOGRAFIA), eta horren gainean eraiki nahi dira beren izaera eta ikuspegi horietatik planteatzen diren eraldaketa-proposamenak.

Pin It