Zer berri patioan? Hausnarketa pizten ...

Zer berri patioan? Hausnarketa pizten ...

 

Aldaketa abian da !!! Lehen urratsak Kareaga Goikoa, Sofia Taramona eta Bizkotxaldeko lehen hezkuntza eskoletan hasi ditugu.

 

202205 patioak hasiera 1

 

 

Berdintasuna bultzatzea, genero-rol tradizionalak gainditzea, indarkeria matxistari aurre egitea, tratu oneko harremanak sustatzea, aniztasunari ikusgarritasuna ematea, ..., hauetaz guztietaz hitz egiten dugunean, egon bagaude hezkuntza-esparrua balio horiek bultzatzeko eta berdintasunezko eta aniztasunarekiko errespetuzko praktikak abian jartzeko espazio pribilegiatu dela uste dugunok, eta, espazio formalaz eta curriculum ofizialaz gain, jolastokia eta jolasari ere erreparatzen diegunak esku-hartze esparru gisa.

 

2021/2022 ikasturte honetan, 1era2kain programak harremanak eta ezagutzak praktikan jartzen diren espazio esanguratsu honetan eragin nahi du, 12 urte hauetan zehar proiektuak Udalerriko bigarren hezkuntzako eskoletan egindako lana bilduz, ikasgelako esku-hartze zuzenen bitartez eta Marieneatik bultzatutako lanaren bitartez ere.

 

Espazio eta denbora hezitzaile horrek, patioak, betaurreko moreak janzten ez baditugu, genero-rolen eraikuntza tradizionalari erantzuten dio. Espazioak ez dira neutroak genero-ikuspegitik. Bere diseinuaz gain, bertan garatzen diren jarduerek eta ematen diren harremanek ikuspegi hegemoniko bati erantzun diote oro har: kirol jakin batzuetarako mugatutako espazioak, batez ere ikasleen parte batek egindakoak, gehienak haurrak/mutilak, eta beste jarduera erlazionalago batzuk, edo jarduera fisikoaren beste eredu batzuetakoak, bazterretan geratzen dira, gehienak neskek eta bizipen eta errealitate desberdinak dituzten beste pertsona batzuek egindakoak.

 

Patioen antolaketa tradizional horretatik espazioaren banaketa bidegabea ikusten da. Itxuraz, patioa, eskolako eremu autonomoenetako bat dela antzeman dezake, gutxien araututakoa eta askeena izanik, baina gatazka gehien sortzen diren lekua ere bada: botere-harremanak, erasoak, desberdintasunak, eta abar errepikatzen dira, kasu askotan generoak zeharkatuta.

 

Horregatik, beharrezkoa da espazio eta denbora horretan esku-hartzea  eta eraldaketa, besteak beste, pertsona guztien arteko ekitatea eta aniztasuna kontuan hartuko dituen benetako hezkidetza-eredua bultzatzeko.

 

Proiektuaren bidez, hezkuntza-komunitate osoa inplikatzea bilatzen dugu, familiekin ( IKUSI BIDEOA ), eta, bereziki, ikasleekin lan eginez, eskolako jolastokietako praktikak eta espazioak eraldatzeko diagnostikoan, hausnarketan eta proposamenetan. Jakinik espazioak eragina duela bertan gertatzen diren interakzio motetan, eta, beraz, espazio horretan jarduteak aukerak ematen dituela harremanak ere eraldatzeko, horien artean genero-harremanak, eta hezkidetzako eta askotariko bizikidetza-eredu bat lortzen laguntzeko.

Genero-ikuspegia eta hezkidetza beste ikuspegi batzuekin lotu nahi ditugu, besteak beste, ingurumenarekin, naturarekin lotura handiagoa duten espazio jasangarriagoak bultzatuz, espazio bizigarriagoak, irisgarriagoak, inklusiboagoak eta esperimentaziorako irekiagoak sortuz.

 

Aldaketa abian da !!! Basaurin lehen urrats horiek Kareaga Goikoa, Sofia Taramona eta Bizkotxalde lehen hezkuntzako ikastetxeetan ematen ari gara. Elkarrekin behatzen eta hausnartzen ari gara, diagnosia egiten, gure patioak nolakoak diren eta horietan zer gertatzen ezagutzeko.

 

Pin It